Hijyen Ve Kalite

Kusursuzu başarmak ve her defasında müşteri odaklı kalite hizmetimizi maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Yemek Sektöründe değişen zaman ve teknolojiye uyum sağlayarak uzman kişilerin bilgi ve becerisiyle harmanlayıp yemeği doyum aracı olmaktan çıkarıp zevk haline getirmek ve insanların dengeli beslenmelerini sağlamak temel hedeflerimizdendir. Yemek hizmetinde kaliteyi sağlarken üzerinde durduğumuz temel faktörler; Kullanılan malzemelerin seçkin markalardan oluşması kullanım tarihlerine hassasiyet gösterilmesi, yemeğin hazırlık, pişirme ve servis aşamalarında dezenfektasyonunun sağlanması, çalışan personelin kendi alanında eğitimli kişilerden oluşması, meslek içi eğitim kurslarıyla yeni gelişmelere adaptasyonunun sağlanması temel çalışma prensibimizdir.
 


 


Kalite güvence sisteminin kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi tüm SEVER Catering personelinin sorumluluğundadır. Ayrıca, tüm mutfak ve projelerimizde uygulanmakta olan Yönetim Sistemlerimizin etkinliği Kalite Güvence Departmanı tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Gıda ve Kalite Yönetim Sistemleri'nin uygulamadaki etkinliğinin ölçüldüğü bu denetimlerde temel felsefe "sürekli iyileştirme" olup, denetimler bir eğitim süreci olarak gerçekleştirilmektedir. Denetimler sırasında dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğinin izlenebilirliği için personelin ellerinden ve kullanılan ekipmanlardan sürekli numuneler alınmaktadır. Denetim sonuçları, yöneticilerimiz ile paylaşılarak iyileştirme yöntemleri belirlenmekte ve sonuçlar birlikte takip edilmektedir. Değerlendirmeler üst düzey toplantılarla aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarla takip edilmektedir. Tedarikçi Seçimiyle başlayan Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemimiz servis bitimine kadar geçen tüm süreçler çok özel tedbirler içermektedir. Güvenli gıdanın kaliteli hammadde ile temini esasıyla Türkiye’nin kalite uygulamaları en güçlü tedarikçi firmaları ile çalışılmaktadır. Hammadde güvenilirliği, denetim ve analiz yöntemleri ile Kalite Güvence departmanımız tarafından sürekli izlenmektedir. Depolarımıza gelen her ürünün kabul kriterlerine uygunluğu, deneyimli ve eğitimli yöneticilerimiz tarafından kontrol edilir. Depolarımız, sıcaklık, etiket, FİFO, ambalaj vb. konularda günde en az iki defa kontrol edilir. Üretim planlamasında yine gıda güvenliği esasıyla planlama yapılır. Donmuş gıda, baharat, bakliyat vb. ürünler en az üç kez ayıklanarak üretim prosesine dahil edilir.Üretimde kullanılan şebeke suyu fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik arıtma işleminden geçirilir. Yemeğin lezzeti arıtılmış su kullanılarak tamamlanmış olur. Yemeklerimiz pişme, sevkiyat, projelerde kabul ve servis öncesinde sıcaklık ve duyusal kontrollerden geçirilmektedir. Yemek muhafazası gıda güvenliğimiz için kritik kontrol noktası olup paslanmaz çelik gastronomlara yerleştirilen yemekler, thermoboxlarda sevkiyat edilmektedir.

 

 

Hijyeni, müşteri memnuniyetinin en önemli ayağı olarak gören ekibimiz üretim alanına girişten itibaren bu konudaki tüm önlemleri alır. Bunların yanında tüm personelin portör muayeneleri ve periyodik kontrolleri yapılır. Personelin günlük kişisel temizlik kontrolleri yapıldıktan sonra günlük olarak yıkanan ve ütülenen iş kıyafetleri ile göreve başlarlar. Günlük ve haftalık temizlik ve üretim programları ile planlanan proseslerimiz doğrultusunda sergilenir.

Hijyenin sağlık için en önemli unsur olduğunu bilen Sever Catering bunu müşteri memnuniyeti açısından bir zorunluluk olarak gördüğü gibi kurumsal kimliğin önemli bir yansıması olarak görür.

Kullandığımız ekipmanlar, çalışma tezgahları, ayak havuzları günde üç defa dezenfekte edilmektedir.
 

 

Tüm hakları Saklıdır © Sever Catering 2015 .  | Web Design by HKN